22 729-32-21

22 729-57-69


  • O nas
  • O nas
  • O nas
  • O nas
  • O nas
  • O nas
BADANIA PRYWATNE PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PORADNIE SPECJALISTYCZNE

O nas


Witamy w Lecznicy Rodzinnej Alfa w Brwinowie!

Lecznica Rodzinna Alfa jest jedną z większych placówek medycznych lecznictwa otwartego w okolicy. Zapewniamy świadczenia medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także komercyjnie. Oferujemy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz w poradniach specjalistycznych.
Lecznica Rodzinna Alfa powstała w 2000 roku w wyniku przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wierze w sukces założycieli spółki i wszystkich pracowników powstała nowoczesna placówka medyczna. Stale dbamy o rozwój naszego Ośrodka, systematycznie zwiększamy zakres świadczonych usług dbając o zachowanie najwyższych standardów medycznych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Lecznica Rodzinna „ALFA” Monika Ciosek, Justyna Czarnecka-Mielczarek S.C przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze szczególną starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje w jaki sposób wykorzystujemy informacje
o Tobie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz udzielonymi nam zgodami marketingowymi, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziesz tu także informacje
o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez LR ALFA.
Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
W przypadku nowelizacji, wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z naszych usług.
I. Przydatne dane kontaktowe

1.Administrator  danych osobowych. 
administratorem Twoich danych osobowych jest Lecznica Rodzinna „ALFA” Monika Ciosek, Justyna Czarnecka-Mielczarek S.C z siedzibą w Brwinowie (05-840), przy Powstańców Warszawy 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem REGON: 016259180, NIP 534-20-97-761,
2.Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres e-mail: iod@przychodnia-alfa.waw.pl
3.W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów skontaktuj się z naszą placówką lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu:
- adres e-mail: iod@przychodnia-alfa.waw.pl,
- poczta tradycyjna: Lecznica Rodzinna „ALFA” Monika Ciosek, Justyna Czarnecka-
Mielczarek S.C , 05-840 Brwinów ul. Powstańców Warszawy 8,
- numer telefonu: 22 729 57 69; 22 729 32 21.
4.Organ nadzoru ochrony danych osobowych.
jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz
złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II.Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?
Jeżeli korzystasz z naszych usług będąc pacjentem lub potencjalnym pacjentem LR ALFA, co do zasady większość danych podajesz nam sam lub udostępniane są przez pracodawców, z którymi jest zawarta umowa medycyny pracy, a także osób uprawnionych do skorzystania z akcji profilaktycznych (przekazane przez NFZ, Urząd Gminy i inne jednostki samorządu terytorialnego).

III.Zakres przetwarzanych przez LR ALFA Twoich danych osobowych.
Jeżeli chcesz korzystać naszych usług, w celu rejestracji oraz zweryfikowania Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, potrzebujemy otrzymać zestaw Twoich danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres zamieszkania, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny). Możemy również otrzymać Twój adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do objęcia opieką zdrowotną.
Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzymy Twoją dokumentację medyczną,
w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia,
w szczególności są tam informacje o Twoim stanie zdrowia jak również mogą znaleźć się informacje o Twoich nałogach czy preferencjach seksualnych. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia.
Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje wszelkie informacje jakich nam udzieliłeś podczas współpracy. Mogą to być np. Twoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, miejscowość, adresu e-mail lub numeru telefonu). Zapewniamy jednak, że nie sięgamy do Twojej dokumentacji medycznej - dostęp do tych informacji mają jedynie upoważnione do tego osoby.
Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
IV.Cel przetwarzania Twoich danych osobowych
W zależności od udzielonej przez Ciebie zgody, przetwarzamy Twoje dane osobowe
w następujących celach:
1.Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość lub na stanowisku recepcyjnym czy w gabinecie lekarskim.
(Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ).
2.Prowadzenia i przechowywania Twojej dokumentacji medycznej.
(Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ).
3.Odbierania i archiwizacji Twojego oświadczenia, w którym upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia.
(Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ).
4.Kontaktu z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć Ci o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań.
(Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami).
5. Uzyskania Twojej opinii na temat jakości świadczonych przez nas usług oraz możliwości jej poprawy. Zapewniamy Cię, że ankiety te nie będą uciążliwe i nie naruszą Twojego prawa do prywatności. Jednocześnie możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać od nas takich treści - wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z Twoim żądaniem.
(Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów).
6.Dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.
(Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw).
7.Prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wywiązywania się z obowiązków podatkowych - np. wystawianie rachunków za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać
z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.
(Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
8.Komunikacji marketingowej dotyczącej działalności LR ALFA, w szczególności oferty, informacje o towarach, usługach, promocjach czy artykułach o tematyce prozdrowotnej. W zależności od Twojej decyzji, możemy wykorzystywać do tego Twój adres e-mail - lub/oraz numer telefonu w celu przesłania SMS, MMS czy połączenia.
(Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 uśude).


V.Przekazywanie Twoich danych osobowych.

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw jako pacjenta, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z LR ALFA w celu zapewnienia ciągłości leczenia,
2. dostawcom usług zaopatrujących LR ALFA w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
3. dostawcom usług wspierających LR ALFA w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę SMS oraz e-mail),
4. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających LR ALFA w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
5. osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

VI. Przekazywanie danych poza Unię Europejską
Twoje dane osobowe w zasadzie nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, zapewniamy Cię, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy LR ALFA a tym podmiotem, z


Nasza przychodnia - galeria


rejestracjarejestracjapoczekalniagabinet lekarski
zobacz całą galerię

Nowe godziny pracy gabinetu zabiegowego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, informujemy, iż od 01.01 br. punkt pobrań gabinetu zabiegowego czynny będzie we wtorki i czwartki od godziny 7.30 ... »BEZPŁATNE SZCZEPIENIE PRZECIWKO HPV – III DAWKA

Lecznica Rodzinna ALFA zaprasza na szczepienia przeciwko HPV dla dziewcząt urodzonych w 2004 roku, które są mieszkankami gminy Brwinów. Koszt szczepienia pokrywany jest w całości z budżetu g... »


Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Szpital na Wrzesinie
SPZZOZ w Pruszkowie
ul. Armii Krajowej 2/4
05-805 Pruszków
tel: 22 758 67 14

Galeria zdjęć


O NAS    NASZA OFERTA    NASZA KADRA    BADANIA    SZCZEPIENIA    REJESTRACJA    KONTAKT I DOJAZD

©2011-2020 Lecznica Rodzinna Alfa Brwinów

pracownia USG Milanówek   dietetyk Błonie   kardiolog Owczarnia