loader image

ul. Powstańców Warszawy 8
05-840 Brwinów

Pon-Pt 8.00-18.00
Sb. - Nd. nieczynne

Medycyna pracy

Zgodnie z ustawą o służbie Medycyny Pracy pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną, zawierając umowę z uprawnioną placówką medyczną.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy pomóc Państwu spełnić obowiązki nałożone na pracodawców przez aktualne przepisy. Naszą ofertę dopasowujemy do zakresu wymaganych badań dla każdego stanowiska pracy.

Oferujemy między innymi:

– Badania: profilaktyczne, wstępne – przed zatrudnieniem; po zmianie stanowiska pracy; jeżeli występują nowe, niekorzystne czynniki; okresowe – osób pracujących już na danym stanowisku – przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia; kontrolne – obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy przez każdego, kto był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni;

– badanie lekarskie, badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, badania diagnostyczne, podstawowe i rozszerzone badania laboratoryjne, badanie okulistyczne, badanie neurologiczne, ekg, spirometrię, konsultacja lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia.

Pracownik zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą skierowanie
i dokument tożsamości.

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy.

Prawidłowe skierowanie, to takie które:

– jest nie starsze niż 3 miesiące, licząc od daty wystawienia,
– jest czytelne,
– zawiera informacje o stanowisku pracy (za kompletny wykaz narażeń i czynników szkodliwych występujących na danym stanowisku odpowiada Pracodawca),
– jest opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM)
– jest podpisane przez osobę upoważnioną do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu),
– jest wypełnione w języku polskim, w tym zawiera również w języku polskim nazwę stanowiska pracy.

Podstawa prawna: Dziennik Ustaw Nr 69 z 25 czerwca 1996 r. poz. 332, Dziennik Ustaw Nr 37 z 4 marca 2003 r. Poz. 328.

  Cena
orzeczenie 140 PLN
książeczka 140 PLN
nosicielstwo 254 PLN
prawo jazdy kat.B 200 PLN
badania wysokościowe 350 PLN
Skip to content